Chia sẻ cả nhà 2GB kho âm thanh Explainer Sound SFX library trị giá $99.


Chia sẻ ae cả nhà 2GB kho âm thanh 𝐄𝐱𝐩𝐥𝐚𝐢𝐧𝐞𝐫 𝐒𝐨𝐮𝐧𝐝 𝐒𝐅𝐗 𝐋𝐢𝐛𝐫𝐚𝐫𝐲 trị giá $99.

Link web:

Bao gồm các âm thanh cho transition, nút póp páp, phụt phọt, xèo xòe, xoạc xoạc, vù vèo, các âm thanh trong cuộc sống đời thường… 😛

Hy vọng với kho âm thanh đa dạng này, sẽ giúp mọi người tạo ra được những thước phim, video hấp dẫn nhất ^^

“Easily create World Class sound tracks.

Movement Sounds: transitions, pops, accents, swipes, whooshes, morphs

Pops, clicks, buttons risers, falls, sparkles, gleams, shines, whistles

Real life sounds: tools, cars, bicycles, horns, bells, ticks, people, atmospheres and so much more.

Explainer Sound – We make you sound good.”

Link downloadhttp://tiny.cc/ExplainerSoundSFX

 

1 comment

Add yours

Leave a Reply to A WordPress Commenter Cancel reply